Partij Voor de Vrijheid: negatief

De PVV heeft een duidelijke mening over de publieke omroep: deze moet worden afgeschaft. De PVV refereert meerdere malen aan partijdigheid van de omroep. Ook opvallend is dat de partij het lidmaatschap van de EU wil beeindigen en ontwikkelingshulp wil stop zetten.

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen

Score: niet

In het verkiezingsprogramma van de PVV is niets te lezen over mediawijsheid of digitale geletterdheid op scholen. Ook over algoritmegebruik door Big Tech, of de gevolgen daarvan op de samenleving, schrijft de PVV niet.

Toegang tot betrouwbare en diverse informatie onder druk               

Score: negatief

De PVV vindt dat de publieke omroep moet worden afgeschaft, omdat de partij deze beoordeelt als niet neutraal. De PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma niet over het ondersteunen van de onderzoeksjournalistiek of de lokale en regionale omroepen. Ook het verdienmodel van traditionele media wordt niet genoemd, eveneens als eerlijke lonen voor journalisten. De partij stemde tegen de motie van het lid Westerveld over extra stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen.

“Deze politiek-correcte afbraak van onze eigen identiteit krijgt vaak steun vanuit het onderwijs en de publieke omroep. Mede daarom moet die publieke omroep worden afgeschaft.” (verkiezingsprogramma)

“De publieke omroep als vehikel voor het multiculturalisme wordt in zijn geheel afgeschaft.” (verkiezingsprogramma)

Pal staan voor persvrijheid in de EU en daarbuiten               

Score: niet

De PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma niets over persvrijheid in de EU en daarbuiten. De partij wil daarnaast het Nederlandse lidmaatschap van de EU beeindigen, dus schrijft niets over conditionaliteit. Wel is te lezen dat de partij financiering aan ontwikkelingssamenwerking stop wil zetten.

¨De PVV wil voor u: Stoppen ontwikkelingshulp¨ (verkiezingsprogramma)

¨Van de politiek corrupte EU wordt afscheid genomen. Nederland streeft als soeverein land naar sterke bilaterale en economische banden met landen binnen en buiten de EU. Nexit dus. Wat de Britten kunnen, kunnen wij ook. We worden weer baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en ons eigen immigratiebeleid. De dag dat we de EU verlaten wordt een nationale feestdag¨ (verkiezingsprogramma)

De veiligheid van journalisten in Nederland               

Score: negatief

Hier gaat de PVV in haar verkiezingsprogramma niet op in. Wel op veiligheid, maar over de bedreiging of aanvallen op politici, journalisten en advocaten wordt niet geschreven. Maar de PVV heeft wel tegen de motie van de PvdA gestemd over afschuw uitspreken over ontwikkelingen waardoor de journalistiek onder druk komt te staan.