Forum voor Democratie: negatief

Forum voor Democratie hecht veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting. Daarom pleit de partij tegen censuur: Big Tech-bedrijven mogen alleen strafbare uitingen modereren. Ook vindt FvD het belangrijk dat er geen ¨trial by media¨ wordt uitgevoerd. En om dezelfde reden pleit voor meer onafhankelijkheid van opinie- en debatprogramma’s middels een onafhankelijke Ombudsman. De partij noemt de publieke omroep grotendeels vooringenomen, en de NPO “verworden tot een instrument van het partijkartel”. Daarom pleit FvD voor grondige sanering van de publieke omroep.

“Benoeming onafhankelijke Ombudsman, die neutraliteit van opinie- en debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en behandelt.” (verkiezingsprogramma)

“Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren zorgen voor steeds hetzelfde narratief. De NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel. Grondige sanering van de publieke omroep is daarom een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke kartelbestrijding.” (verkiezingsprogramma)

“En de derde oorzaak is een nieuw puritanisme, waarbij ‘trial by media’ of ‘trial by hearsay’ plaatsvindt. Deze ontwikkeling is ondemocratisch, onvrij en onbeschaafd; en zorgt er ook voor dat de ontwikkeling van kennis wordt tegengehouden. Want hoe kun je ideeën bestrijden en/of bediscussiëren, als je er geen kennis van kunt nemen? Als ze bij voorbaat al worden afgeserveerd? Als niemand meer in privésfeer om-heteven welke gedachte kan uiten?” (verkiezingsprogramma)

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen

Score: redelijk

Forum voor Democratie wil openbaarheid over de algoritmen die sociale media gebruiken afdwingen. FvD stelt namelijk dat Big Tech platforms, doordat ze een semi-monopoliepositie hebben verkregen, inmiddels onderdeel zijn van de publieke ruimte en daarom niet meer mogen censureren. Hierop zou de overheid moeten toezien. Maar de partij schrijft in haar verkiezingsprogramma niets over mediawijsheid, of digitale geletterdheid.

¨Openbaarheid van algoritmen die door social media platformen worden gebruikt.¨ (verkiezingsprogramma)

“Geen censuur van niet-strafbare uitingen. Big Tech-bedrijven mogen alleen strafbare uitingen modereren.(verkiezingsprogramma)

“Geen ‘deplatforming’ of ‘cancelculture’. De overheid ziet erop toe dat “big tech”- bedrijven die in toenemende mate bepalend zijn voor het publieke debat slechts uitingen weren die bij wet strafbaar zijn.” (verkiezingsprogramma)

“Inmiddels is bereik en belang van deze platformen zo groot dat zij een boodschapper, commercieel of anderszins, geheel kunnen maken of breken. Het opstellen van concurrerende platformen is bijna onmogelijk. Doordat deze platformen jaren hebben kunnen bouwen aan intelligente gedragsmonitoring en aan gedragsturende algoritmen, bepaalt een beperkt aantal steenrijke Big Tech bedrijven nu als het ware de inhoud van de publieke informatieruimte en het opinieklimaat. Maar social media-platformen zijn door hun semi-monopoliepositie niet zomaar meer private aanbieders, maar onderdeel van de publieke ruimte. Daarom is censuur er ongepast. Als een uiting niet wettelijk strafbaar is, mogen Big Tech-bedrijven die uiting voortaan niet langer verwijderen en de plaatser ervan niet straffen. Zo voorkomen we dat de vrijheid van meningsuiting en de bandbreedte van het publieke debat oneigenlijk worden ingeperkt.” (verkiezingsprogramma)

Toegang tot betrouwbare en diverse informatie onder druk               

Score: negatief

Forum voor Democratie noemt de publieke omroep grotendeels vooringenomen, en de NPO “verworden tot een instrument van het partijkartel”. Daarom pleit FvD voor grondige sanering van de publieke omroep. FvD benoemt concreet dat er sprake is van oneerlijke concurrentie op de advertentiemarkt, doordat Big Tech bedrijven al jaren gedragssturende algoritmen gebruiken, die veel geld opleveren. Hier wordt ook de semi-monopoliepositie van bedrijven genoemd. Maar dit wordt niet gekoppeld aan journalistiek of traditionele media, en er wordt geen oplossing voor de oneerlijke concurrentie voorgesteld. Forum voor Democratie schrijft niets over ondersteuning van de onderzoeksjournalistiek, of regionale en lokale omroepen in haar verkiezingsprogramma. De partij schrijft niet over de werkomstandigheden van journalisten. Tenslotte stemde de FvD tegen de motie van het lid Westerveld over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen.

¨Sindsdien zijn sociale media platformen enorm gegroeid en hebben miljarden dagelijkse gebruikers. Het verdienmodel van deze platforms bestaat voornamelijk uit advertentie-inkomsten. Daarom was het in kaart brengen van het gebruikersgedrag van meet af aan ook onderdeel van hun algoritmes. Hoe gerichter advertenties kunnen worden ingezet, hoe meer ze immers waard zijn. Inmiddels is bereik en belang van deze platformen zo groot dat zij een boodschapper, commercieel of anderszins, geheel kunnen maken of breken. Het opstellen van concurrerende platformen is bijna onmogelijk.” (verkiezingsprogramma)

“De partij noemt de publieke omroep grotendeels vooringenomen, en de NPO “verworden tot een instrument van het partijkartel”. Daarom pleit FvD voor grondige sanering van de publieke omroep.” (verkiezingsprogramma)

“Wij willen: Ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep.” (verkiezingsprogramma)

Pal staan voor persvrijheid in de EU en daarbuiten               

Score: negatief

Internationale persvrijheid komt niet aan de orde in het verkiezingsprogramma. Wel is te lezen dat FvD Nederlandse activiteiten in het buitenland wil beperken, en wil dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken stopt met het subsidieren van NGO´s die activistisch zijn. Ook wil de partij de ontwikkelingshulp en subsidies aan non-gouvernementele ontwikkelingshulporganisaties stopzetten. FvD schrijft niets over rechtsstatelijkheid binnen de EU. Een indirecte verwijzing, stellende dat verschillen tussen onafhankelijke natiestaten van Europa mogen blijven bestaan, wijst op een terughoudende houding t.o.v. landen aanspreken op hun rechtsstatelijkheid. Tenslotte stemde de FvD tegen het amendement van Sjoerdsma over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood.

¨Wij willen ons buiten onze landsgrens terughoudend opstellen. We heffen de wijsvinger niet. We steunen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël. En we willen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt met het subsidiëren van NGO’s die actie voeren tegen de Staat der Nederlanden of die anderszins in binnenland of buitenland (links-)activistisch opereren.¨ (verkiezingsprogramma)

¨Goede samenwerking tussen de onafhankelijke natiestaten van Europa vereist respect voor de verschillen die er tussen onze landen bestaan. Die verschillen mogen blijven bestaan.¨ (verkiezingsprogramma)

“Stoppen met ontwikkelingshulp en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan getroffen regio’s.” (verkiezingsprogramma)

“Stoppen met subsidies aan activistische clubs die het regeringsbeleid ondermijnen.” (verkiezingsprogramma)

De veiligheid van journalisten in Nederland   

Score: niet

Dit komt niet ter sprake in het verkiezingsprogramma van de FvD.