DENK: niet

DENK schrijft in haar verkiezingsprogramma weinig over persvrijheid en onafhankelijke media. De partij schrijft pal voor de vrijheid van meningsuiting te staan. Maar dit mag niet betekenen dat “het zaaien van haat tegen, het nodeloos grieven en het aanzetten tot discriminatie van geloven” geoorloofd is. DENK wil dat Europa nadrukkelijker een waardengemeenschap wordt, waarbij ook mensenrechten genoemd worden.

“DENK staat pal voor de vrijheid van meningsuiting, maar staat ook voor een samenleving van respect voor elkaars geloofsovertuigingen waarin geen plaats is voor het zaaien van haat jegens geloven. De vrijheid van meningsuiting is net zo veel waard als de vrijheid om onbelemmerd een religie te kunnen belijden. DENK wil daarom: maatregelen nemen om te bevorderen dat het zaaien van haat tegen, het nodeloos grieven en het aanzetten tot discriminatie van geloven daadkrachtiger bestreden kan worden, bijvoorbeeld middels het beter handhaven van relevante strafrechtartikelen”. (verkiezingsprogramma)

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen

Score: niet

De partij DENK schrijft in het verkiezingsprogramma niet over mediawijsheid of andere manieren om burgers weerbaarder te maken tegen desinformatie. Ook schrijft de partij niet over algoritmegebruik dat tot informatiebubbels leidt. Wel wil de partij maatregelen treffen om discriminerende content op sociale media op te sporen.

“Een racismedetector die op social media scant naar discriminerende content, zodat haatoproepen geautomatiseerd opgespoord kunnen worden”. (verkiezingsprogramma)

Toegang tot betrouwbare informatie onder druk                    

Score: een beetje

Hier schrijft de partij niets over. De partij stemde wel voor de motie van het lid Westerveld over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen.

Pal staan voor persvrijheid in de EU en daarbuiten               

Score: een beetje

DENK benoemt wel rechtsstatelijkheid en mensenrechten als belangrijke doelen binnen de EU. Hier moeten ook sancties of consequenties aan worden verbonden. Welke sancties en hoe ver die zouden moeten gaan, blijft onbepaald. Aan steun aan journalisten wereldwijd wordt niet gerefereerd.

“DENK wil ook dat Europa nadrukkelijker een waardengemeenschap wordt. Solidariteit, mensenrechten, democratie en rechtsstaat moeten binnen de Europese Unie beter worden gewaarborgd. Dat betekent sancties voor landen die deze waarden met voet treden.” (verkiezingsprogramma)

“DENK wil dat Nederland zich inzet voor de versterking van de eensgezindheid in de Europese Unie en de democratisering van internationale organen. Daarom is het nodig dat: Lidstaten van de EU worden aangesproken op het afzwakken van rechtsstatelijke elementen, zoals de onafhankelijkheid van de rechtspraak, en de consequenties daarvan ondervinden.” (verkiezingsprogramma)

De veiligheid van journalisten in Nederland               

Score: niet

Hier schrijft de partij niets over in haar verkiezingsprogramma.