50PLUS: een beetje

50PLUS wil de rol van de lokale omroepen extra ondersteunen. Een nieuw idee is om extra geld vrij te maken voor een televisiezender, gericht op de oudere doelgroep.

“De publieke omroep heeft een belangrijke rol die versterkt moet worden. Met de demografische ontwikkeling en het feit dat ouderen nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk hebben en op heel hoge leeftijd meer aan huis gebonden zijn, moet er extra geld komen voor een televisiezender gericht op de oudere doelgroep. Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.” (verkiezingsprogramma)

Objectiviteit en waarheid van de informatie die we te zien krijgen     

Score: niet

In zowel het verkiezingsprogramma als de debatten die zijn geanalyseerd, was hierover niets te vinden.

Toegang tot betrouwbare en diverse informatie onder druk   

Score: redelijk

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS is te lezen dat de partij lokale omroepen extra wil ondersteunen. De partij vindt dat de publieke omroep versterkt moet worden, en pleit hierbij voor extra geld voor een televisiezender gericht op de oude doelgroep. Ook heeft 50PLUS voor het voorstel van Westerveld gestemd over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen. Over de druk op het verdienmodel van journalistiek door de opkomst van Big Tech was niets te vinden in het verkiezingsprogramma. Ook ondersteuning van de onderzoeksjournalistiek en de lonen voor journalisten worden niet behandeld.

“Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.” (verkiezingsprogramma)

“De publieke omroep heeft een belangrijke rol die versterkt moet worden. Met de demografische ontwikkeling en het feit dat ouderen nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk hebben en op heel hoge leeftijd meer aan huis gebonden zijn, moet er extra geld komen voor een televisiezender gericht op de oudere doelgroep. Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.” (verkiezingsprogramma)

Pal staan voor persvrijheid in de EU en daarbuiten               

Score: een beetje

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS is te lezen dat bij voortdurend overtreden van de Europese afspraken, een lidstaat kan worden uitgesloten van de EU. Er wordt geen alternatief geboden voor de impasse waarin uitsluiting van lidstaten (Artikel 7-procedure) zich bevindt. Over ondersteuning van de pers wereldwijd is niets opgenomen in het verkiezingsprogramma van de partij.

“Lidstaten die zich niet aan de spelregels houden, krijgen als ultieme sanctie: uitsluiting uit de EU bij voortdurend overtreden van de Europese regels en afspraken.” (verkiezingsprogramma)

De veiligheid van journalisten in Nederland               

Score: niet

In zowel het verkiezingsprogramma als de debatten die zijn geanalyseerd, was hierover niets te vinden