Eerste resultaten Nederland Global Media Monitoring Project 2020

Op 29 September 2020 vond de zesde editie van ​het Global Media Monitoring Projectplaats. Dit is wereldwijd het grootste en langstlopende onderzoek dat systematisch meet hoe mannen en vrouwen in het nieuws worden gerepresenteerd. Elke vijf jaar wordt er op 1 specifieke dag in 145 landen gemeten hoe vaak en in welke rol of hoedanigheid vrouwen enmannen in het nieuws voorkomen en over welke onderwerpen zij spreken. Deze meting vindt sinds 1995 elke vijf jaar plaats. Dit rapport presenteert een eerste globale analyse van de meting in Nederland, eenuitgebreid rapport met de internationale resultaten wordt in juni 2021 verwacht.

Het onderzoek laat zien dat mannen nog altijd oververtegenwoordigd zijn in Nederlandse nieuwsmedia: slechts 26% van de personen in de Nederlandse nieuwsmedia zijn vrouw. En slechts 9% zijn personen van kleur. Ook de experts die aan het woord komen zijn overwegend man (78%).

Year Country Organisation Author Type
2020 Netherlands Free Press Unlimited and WOMEN Inc. Gorter, A. research report
Theory of Change Keywords Download/link
Intermediate Outcome 2 diversity, gender representation, media content monitoring Download/link